ICT-security-I

12:00 - 13:00


13:00 - 13:05
13:05 - 13:20

13:20 - 13:4513:45 - 14:1014:10 - 14:3514:35 - 15:00

15:00 - 15:25
15:25 - 15:3515:35 - 16:45


16:45 - 17:30

Ontvangst  -  accueil  ***  Walking Lunch


Inleiding - Introduction  - Conference chairman

Renaat Verschraeghen

Senior Security Analyst bij FEDICT


Welkomswoord - mot d'accueil

Hans Meurisse

Directeur-generaal van het directoraat-generaal Penitentiaire InrichtingenICT-security - keynote

Walter Coenraets

Head a.i. Federal Computer Crime Unit

The realities of cyber security and when things go horribly wrong

Erik de Jong

Lead Expert Cybercrime at Fox-IT

The human factor

Koen Maris

Cybersecurity practice manager at Bull

Is your department a target of cybercrime and/or cyber espionage ? Would you know ? 

Patrick Dalvinck

Vice President Continental Europe bij Trend MicroSAP Methodologies for Secure IT Operations.

Isabella Krabek

SAP Global Enterprise Support – Security Value Map


Refreshing drinkRondleiding van de gevangenis - visite guidée de la prison


Glas aangeboden door Dhr Hans Meurisse

Verre offert par Mr Hans Meurisse                     PARTNERS - PARTENAIRES

    Met dank aan het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

    En remerciant  la direction générale des Établissements pénitentiaires.


ICT-securityBelgië vreest voor vloedgolf aan cyberaanvallen


Protecting sensitive data and critical systems is a major concern in view of terror threats and cybercrime.


Government agencies need to allow easier access to information for citizens as well

as share data between agencies, but the risk of security breaches and hacks adds

unfortunate complications and costs.


**************************


Het aantal personen met toegang tot gevoelige, cruciale en waardevolle informatie binnen

de Vlaamse overheid neemt sterk toe. De activiteiten die deze personen uitoefenen, vereisen

daarom een gecoördineerde en coherente aanpak om een effectieve en efficiënte beveiliging te

realiseren.

**************************


Le XXIe siècle se caractérise par l’accélération de l’innovation technologique, des activités en ligne et de la complexité des cyber menaces visant les entreprises, les gouvernements et les individus peu méfiants.


La cyber sécurité est désormais un élément clé de la planification stratégique des chefs d’entreprise et des équipes de direction. Largement discutée lors de grands événements internationaux, elle est même devenue une priorité n°1 pour la plupart des secteurs d’activité et des gouvernements.

Het beschermen van gevoelige informatie in infrastructuren tegen de gevolgen van cybercrime en cyberspionage is een belangrijke opdracht voor overheden.

Dat onze maatschappij in verregaande mate is gedigitaliseerd is geen geheim, en dat aan deze digitalisering risico’s zitten ook niet. Toch worden de omvang, de aard en de impact van cybercrime en cyberspionage nog regelmatig en stelselmatig onderschat. Binnen veel organisaties leeft onbewust de gedachte dat “het ons niet zal overkomen”, dat “wij niet interessant genoeg zijn”. En dit ondanks dat het Belgisch  publiek de afgelopen jaren geconfronteerd is geweest met diverse zeer serieuze incidenten. Insiders weten dat het merendeel van de incidenten de media zelfs nooit heeft gehaald.

Inbraken door buitenlandse mogendheden op overheidsnetwerken, zoals bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken in 2014 en op infrastructureren in vitale sectoren zoals bij Belgacom in 2013, zijn geen uitzondering, maar zijn het gevolg van doelgerichte en continue lopende aanvalscampagnes. En een overheid moet ook rekening houden met criminelen, activisten en gelegenheidsdieven.

Cybersecurity is daarmee een activiteit die nooit af is: het vergt continu oplettendheid en verbetering. Zeker in tijden waarin kostenbesparing hoog op de agenda staat is dat een flinke uitdaging. De cruciale vraag is dan ook op welke manier je je geld het meest effectief kunt inzetten. Bent u in staat om voldoende aanvallers buiten de deur te houden? En bent u ook in staat om ze, eenmaal binnen, op te merken, in te perken en de gevolgschade te minimaliseren? Dit zijn de vragen die u zichzelf zou moeten stellen, want de vraag is niet of u te maken gaat krijgen met een serieus incident, maar wanneer.  (bron: FOX-IT)#4instance 
Datum - Date

25 september - septembre  2014Plaats - Place

Gevangenis van Beveren

Schaarbeekstraat 2

9120 BeverenInfo

www.4instance.be

Tel. 02/534 94 51

tvda@4instance.beInschrijvingen Inscriptions:


Deelnamekost: nihil

Frais de participation: nihil


Deelname voorbehouden voor de overheid en partners

Participation réservée au secteur public et aux partenaires


HANDOUT


Programma - Programme