16juni-executive-event

Datum - Date

16 juni - juin  2015Plaats - Place

huis van de automobiel

woluwedal 46 - 1200 Brussel

maison de l'automobile

Bld de la Woluwe 46 - 1200 Bruxelles


Info

Tel. 02/534 94 51

tvda@4instance.be


Deelnamekost:

325,- eur 

200,- eur - ambtenaren


Frais de participation:

325,- eur

200,- eur - fonctionnaires


Inschrijvingen - Inscriptions:

online via GovNet

www.4instance.be#4Instance

More than ever we are faced with uncertainty and ambiguity. By increasingly rapid changes in society and the economy, we are forced to find new answers faster and better as a company, organization or Government...


**************************


9 inspirerende sprekers - conférenciers inspirants - inspiring speakers

about

MANAGEMENT - ENTREPRENEURSHIP - LEADERSHIP - CREATIVITY - STRESS-MANAGEMENT


**************************


De i-samenleving verlangt een overheid, een bedrijfsleven die anticipeert op de mogelijkheden van nieuwe technologieën en informatiestromen. Dit heeft een impact op  op de organisatiecultuur !


Bedrijven bewegen mee met de ontwikkelingen in de samenleving om het voortbestaan te waarborgen. De overheid op haar beurt krijgt prikkels uit de samenleving die innovatie stimuleren.

Deze samenlevingsdruk neemt toe.


Internet zal het primaire kanaal worden voor dienstverlening. Is het uitgangspunt: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet?


**************************


Le développement important du secteur public conduit à la multiplication des pratiques issues de l’entreprise dans des organisations sans but lucratif : elles adoptent certains travers du secteur privé mais également le dynamisme entrepreneurial.


Performance, pilotage, mutualisations, évaluation, transversalité ….les évolutions du management public se poursuivent et engagent les cadres à passer d’une logique de moyens à une logique d’objectifs et de résultats. Ce défi, parfois difficile à relever, peut aussi donner à l’encadrement d’équipe et de projet une dimension plus collaborative et plus humaine, source de plaisir au travail collectif.


Programma - Programme   

14:30 - 14:55                                                  Ontvangst  -  accueil 


14:55 - 15:05                                                  Inleiding conferentie voorzitsters - Introduction présidentes de la conférence

Elise Beyst - Isabelle Meulemens 

Kanselarij Errste Minister - Chancellerie du Premier Ministre
9 inspirerende sprekers - conférenciers inspirants - inspiring speakers

MANAGEMENT - ENTREPRENEURSHIP - LEADERSHIP - CREATIVITY - STRESS-MANAGEMENT


15:05 - 15:20                                                  Hans D'Hondt

                                    Voorzitter bij FOD Financiën


15:20 - 15:35                                                  Piet Vanthemsche 

                                    Voorzitter Boerenbond   

                                    Overheidsmanager van het jaar 2004


15:35 - 15:50                                                 Jan De Schepper

                                    President ADM

                                    Auteur van  "KOPMANNEN - Wat leiders kunnen leren van topsporters en omgekeerd"


Kopmannen is een ode aan de principes die topbedrijfsleiders en topatleten kunnen delen. Goede managers leggen de lat op de juiste plaats, durven te vallen en dat te erkennen, maar weten ook hoe ze moeten coachen. In het veranderende bedrijfsklimaat van vandaag is dat broodnodig.


15:50 - 16:05                                                  Tania Dekens

                                    Administrateur generaal FAMIFED

                                    Overheidsorganisatie van het jaar 2015


16:05 - 16:30                                                  Break


16:30 - 16:45                                                  Fons Leroy

                                    Gedelegeerd bestuurder VDAB

                                    Overheidsmanager van het jaar 2009


16:45 - 17:00                                                  Pia Buysse

                                    Better Minds at Work


Medewerkers mentaal veerkrachtiger maken zodat zij steeds optimale prestaties leveren met meer bevlogenheid, engagement en motivatie. Hierdoor worden de oorzaken van burn-out preventief aangepakt.

                                     


17:00 - 17:15                                                   Michèle Mees

                                     Mede-oprichtster van het Centre for Balanced Leadership

             Auteur van “De gebalanceerde leider”


Gebalanceerd leiderschap is niet hetzelfde als een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen. Gebalanceerd leiderschap gaat over het ontwikkelen, benutten en waarderen van zowel masculiene als feminiene waarden en gedrag.


                               

17:15 - 17:30                                                  Peter Bertels

                                     Senior project manager Ondernemingscreativiteit

                                     Flanders DC


Hoe kan u uw organisatie in een steeds veranderende context innovatief houden?

Peter reikt een vier-stappen-plan aan voor innovatie in uw organisatie zodat u op elk moment met de nodige creativiteit aan de slag kan om de juiste keuzes te maken. We gaan ook in op hoe uw uw medewerkers meekrijgt in de vaart van innovatie.


                                   .

17:30 - 17:45                                                   Patrick Van Deven

                                     Managing director

                                     SAP

                                   .


18:00 - 20:00                                                  Walking cocktailDeelnemers profiel  - Profil des participants

De conferentie richt zich tot  managers op zoek naar inspiratie


tot managers uit de private sector die interesse hebben in de visie van top-ambtenaren binnen het domein van management en ondernemerschap


tot bedrijven die meedenken aan de modernisering van de overheid en het bedrijfsleven,


en tot ambtenaren, kabinetsmedewerkers  die bouwen aan de overheid & maatschappij van morgen.************


La Conférence s’adresse aux managers en quête d'inspiration


aux managers du secteur privé qui s’intéressent à la vision de hauts fonctionnaires dans le domaine de la gestion et de l’entrepreneuriat


aux entreprises qui contribuent à la modernisation du gouvernement et de l'indrustrie,


et aux fonctionnaires, membres de cabinets qui construisent le gouvernement et la société de demain

PARTNERS