16june-4Instance-event

#4Instance


More than ever we are faced with uncertainty and ambiguity. By increasingly rapid changes in society and the economy, we are forced to find new answers faster and better as a company, organization or Government...


**************************


9 inspirerende sprekers - conférenciers inspirants - inspiring speakers

about

MANAGEMENT - ENTREPRENEURSHIP - LEADERSHIP - CREATIVITY - STRESS-MANAGEMENTProgramma - Programme   


14:30 - 14:55                                                 

Ontvangst  -  accueil


14:55 - 15:05

Inleiding conferentie voorzitsters - Introduction présidentes de la conférence

Elise Beyst - Isabelle Meulemens 

Kanselarij Errste Minister - Chancellerie du Premier Ministre


15:05 - 16:05


Hans D'Hondt

Voorzitter bij FOD Financiën

                                             

Piet Vanthemsche

Voorzitter Boerenbond   

Overheidsmanager van het jaar 2004


Jan De Schepper

President ADM

Auteur van  "KOPMANNEN - Wat leiders kunnen leren van topsporters en omgekeerd"


Tania Dekens

Administrateur generaal FAMIFED

Overheidsorganisatie van het jaar 2015


16:05 - 16:30

Break


16:30 - 17:45


Fons Leroy

Gedelegeerd bestuurder VDAB

Overheidsmanager van het jaar 2009


Pia Buysse

Better Minds at Work

                                     

Michèle Mees

Mede-oprichtster van het Centre for Balanced Leadership

Auteur van “De gebalanceerde leider”


Peter Bertels

Senior project manager Ondernemingscreativiteit

Flanders DC


Patrick Van Deve

Managing director

SAP

                                   .

18:00 - 20:00

Walking cocktailInfo

Datum - Date

16 juni - juin  2015


Plaats - Place

huis van de automobiel woluwedal 46 - 1200 Brussel

maison de l'automobile  Bld de la Woluwe 46 - 1200 Bruxelles


Info - Inschrijvingen - Inscriptions:

www.4instance.be

Deelnemers profiel  - Profil des participants

De conferentie richt zich tot  managers op zoek naar inspiratie


tot managers uit de private sector die interesse hebben in de visie van top-ambtenaren binnen het domein van management en ondernemerschap


tot bedrijven die meedenken aan de modernisering van de overheid en het bedrijfsleven,


en tot ambtenaren, kabinetsmedewerkers  die bouwen aan de overheid & maatschappij van morgen.************


La Conférence s’adresse aux managers en quête d'inspiration


aux managers du secteur privé qui s’intéressent à la vision de hauts fonctionnaires dans le domaine de la gestion et de l’entrepreneuriat


aux entreprises qui contribuent à la modernisation du gouvernement et de l'indrustrie,


et aux fonctionnaires, membres de cabinets qui construisent le gouvernement et la société de demain

PARTNERS