08:30 - 09:00

 

09:00 - 09:05

 

 

 

09:05 - 09:25

 

 

 

 

 

 

09:25 - 09:45

 

 

 

 

 

 

09:45 - 10:10

 

 

 

 

 

 

10:10 - 10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 - 11:20

 

11:20 - 11:40

 

 

 

 

 

 

 

 

11:40 - 12:00

 

12:00 - 12:20

 

12:20 - 12:40

 

12:40 - 14:00

 

 

 

 

 

 

Ontvangst - accueil

 

Inleiding - Introduction - Conference chairman

 

 

 

Samenwerking tussen overheden - de stap naar een efficiënter bestuur

Lodewijk De Witte

Gouverneur Vlaams Brabant

 

 

 

 

Synergy and cooperation for a more efficient government - keynote

Yves Vander Auwera

Director Staff dept. ICT Shared Services

 

 

 

 

 

Waarom kiezen voor een shared service center? Succesfactoren en valkuilen in de publieke sector

Rolf Driesen

Partner Deloitte

 

 

 

Less is more: Vereenvoudigen is lonend voor overheden - Praktijkvoorbeeldene

Jo Steyaert

Indiville

 

Toont aan de hand van praktijkcases uit binnen- en buitenland aan dat het zowel voor overheden als voor de burgers en bedrijven zeer lonend kan zijn om te werken aan een kostenbesparende en efficiënte overheid van morgen. Aan de hand van concrete voorbeelden gaat hij dieper in op de uitgangspunten van vereenvoudiging, de aanpak en de meetbare resultaten.

 

 

Break

 

HR efficiency – looking at the numbers

Raf Verhoogen

Business Development Manager - SAS Institut

 

When we want to achieve synergies within an organization it is important to find the people with the right skills very easy and fast in an organization. Knowing the co-workers across all departments and analyzing the information becomes a tool to create synergies.

 

 

tbd

 

tbd

 

tbd

 

Walking lunch

 

 

 

 

 

 

PARTNERS - PARTENAIRES

 

 

Datum - Date

21 octobre - oktober 2014

 

 

Plaats - Place

Prins Albert Club Prince Albert

Rue des Petits Carmes 20

1000 Bruxelles

 

 

Info

www.4instance.be

Tel. 02/534 94 51

tvda@4instance.be

 

 

Inschrijvingen Inscriptions:

 

 

 

Deelnamekost: 75,- eur

Frais de participation: 75,- eur

 

Deelname voorbehouden voor de overheid en partners

Participation réservée au secteur public et aux partenaires

 

25 vrijkaarten

Hoe bekomt u een vrijkaart ?

stuur een mail naar tvda@4instance.be met vermelding:

vrijkaart. + uw naam + uw functie + naam van de administratie + tel.

 

25 entrées gratuites

Comment obtenir une entrée gratuite ?

envoyez un mail à tvda@4instance.be avec les mentions suivantes:

entrée gratuite + votre nom + votre fonction + le nom de l'administration +tél.

#4instance

 

Synergy and cooperation for a more efficient Government

 

 

 

Samenwerking tussen overheden: de stap naar efficiënter bestuur

Synergie - Samenwerking - Integratie - Polyvalentie zijn een noodzaak voor kostenbesparende en efficiënte overheid van morgen. En dit op zeer uiteenlopende vlakken: ICT, HR, Inspectie diensten, ombudsdiensten, dienstverlening … analyse van data.

 

**************************

 

More with less

In the wake of the deep austerity facing most governments around the world, leaders are faced with the challenge to «do more with less.» Unfortunately, typical cost reduction exercises inevitably result in a difficult trade-off—between price or performance.

 

**************************

Consolidatie

Stroomlijnen en standaardiseren van back-office en core business processen via Shared Service Center oplossingen.

 

**************************

 

Data Management & Sharing in Government

Strategic use of high quality public sector information

Government departments and agencies are the guardians of a wealth of data, providing insight into a wide range of areas. Recognising this data as a strategic asset, it is essential to maximise their benefit, through integrating and sharing data for analysis.

Programma - Programme