Datum - Date

16 juni - juin 2015

 

 

Plaats - Place

huis van de automobiel

woluwedal 46 - 1200 Brussel

maison de l'automobile

Bld de la Woluwe 46 - 1200 Bruxelles

 

Info

Tel. 02/534 94 51

tvda@4instance.be

 

Deelnamekost:

325,- eur

200,- eur - ambtenaren

 

Frais de participation:

325,- eur

200,- eur - fonctionnaires

 

Inschrijvingen - Inscriptions:

online via GovNet

www.4instance.be

 

 

#4Instance

More than ever we are faced with uncertainty and ambiguity. By increasingly rapid changes in society and the economy, we are forced to find new answers faster and better as a company, organization or Government...

 

**************************

 

9 inspirerende sprekers - conférenciers inspirants - inspiring speakers

about

MANAGEMENT - ENTREPRENEURSHIP - LEADERSHIP - CREATIVITY - STRESS-MANAGEMENT

 

**************************

 

De i-samenleving verlangt een overheid, een bedrijfsleven die anticipeert op de mogelijkheden van nieuwe technologieën en informatiestromen. Dit heeft een impact op op de organisatiecultuur !

 

Bedrijven bewegen mee met de ontwikkelingen in de samenleving om het voortbestaan te waarborgen. De overheid op haar beurt krijgt prikkels uit de samenleving die innovatie stimuleren.

Deze samenlevingsdruk neemt toe.

 

Internet zal het primaire kanaal worden voor dienstverlening. Is het uitgangspunt: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet?

 

**************************

 

Le développement important du secteur public conduit à la multiplication des pratiques issues de l’entreprise dans des organisations sans but lucratif : elles adoptent certains travers du secteur privé mais également le dynamisme entrepreneurial.

 

Performance, pilotage, mutualisations, évaluation, transversalité ….les évolutions du management public se poursuivent et engagent les cadres à passer d’une logique de moyens à une logique d’objectifs et de résultats. Ce défi, parfois difficile à relever, peut aussi donner à l’encadrement d’équipe et de projet une dimension plus collaborative et plus humaine, source de plaisir au travail collectif.

 

Programma - Programme

14:30 - 14:55 Ontvangst - accueil

 

14:55 - 15:05 Inleiding conferentie voorzitsters - Introduction présidentes de la conférence

Elise Beyst - Isabelle Meulemens

Kanselarij Errste Minister - Chancellerie du Premier Ministre

 

 

 

9 inspirerende sprekers - conférenciers inspirants - inspiring speakers

MANAGEMENT - ENTREPRENEURSHIP - LEADERSHIP - CREATIVITY - STRESS-MANAGEMENT

 

15:05 - 15:20 Hans D'Hondt

Voorzitter bij FOD Financiën

 

15:20 - 15:35 Piet Vanthemsche

Voorzitter Boerenbond

Overheidsmanager van het jaar 2004

 

15:35 - 15:50 Jan De Schepper

President ADM

Auteur van "KOPMANNEN - Wat leiders kunnen leren van topsporters en omgekeerd"

 

Kopmannen is een ode aan de principes die topbedrijfsleiders en topatleten kunnen delen. Goede managers leggen de lat op de juiste plaats, durven te vallen en dat te erkennen, maar weten ook hoe ze moeten coachen. In het veranderende bedrijfsklimaat van vandaag is dat broodnodig.

 

15:50 - 16:05 Tania Dekens

Administrateur generaal FAMIFED

Overheidsorganisatie van het jaar 2015

 

16:05 - 16:30 Break

 

16:30 - 16:45 Fons Leroy

Gedelegeerd bestuurder VDAB

Overheidsmanager van het jaar 2009

 

16:45 - 17:00 Pia Buysse

Better Minds at Work

 

Medewerkers mentaal veerkrachtiger maken zodat zij steeds optimale prestaties leveren met meer bevlogenheid, engagement en motivatie. Hierdoor worden de oorzaken van burn-out preventief aangepakt.

 

17:00 - 17:15 Michèle Mees

Mede-oprichtster van het Centre for Balanced Leadership

Auteur van “De gebalanceerde leider”

 

Gebalanceerd leiderschap is niet hetzelfde als een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen. Gebalanceerd leiderschap gaat over het ontwikkelen, benutten en waarderen van zowel masculiene als feminiene waarden en gedrag.

 

17:15 - 17:30 Peter Bertels

Senior project manager Ondernemingscreativiteit

Flanders DC

 

Hoe kan u uw organisatie in een steeds veranderende context innovatief houden?

Peter reikt een vier-stappen-plan aan voor innovatie in uw organisatie zodat u op elk moment met de nodige creativiteit aan de slag kan om de juiste keuzes te maken. We gaan ook in op hoe uw uw medewerkers meekrijgt in de vaart van innovatie.

 

.

17:30 - 17:45 Patrick Van Deven

Managing director

SAP

.

 

18:00 - 20:00 Walking cocktail

 

 

Deelnemers profiel - Profil des participants

De conferentie richt zich tot managers op zoek naar inspiratie

 

tot managers uit de private sector die interesse hebben in de visie van top-ambtenaren binnen het domein van management en ondernemerschap

 

tot bedrijven die meedenken aan de modernisering van de overheid en het bedrijfsleven,

 

en tot ambtenaren, kabinetsmedewerkers  die bouwen aan de overheid & maatschappij van morgen.

 

 

************

 

La Conférence s’adresse aux managers en quête d'inspiration

 

aux managers du secteur privé qui s’intéressent à la vision de hauts fonctionnaires dans le domaine de la gestion et de l’entrepreneuriat

 

aux entreprises qui contribuent à la modernisation du gouvernement et de l'indrustrie,

 

et aux fonctionnaires, membres de cabinets qui construisent le gouvernement et la société de demain

PARTNERS