#4Instance

 

More than ever we are faced with uncertainty and ambiguity. By increasingly rapid changes in society and the economy, we are forced to find new answers faster and better as a company, organization or Government...

 

**************************

 

9 inspirerende sprekers - conférenciers inspirants - inspiring speakers

about

MANAGEMENT - ENTREPRENEURSHIP - LEADERSHIP - CREATIVITY - STRESS-MANAGEMENT

 

 

Programma - Programme

 

14:30 - 14:55

Ontvangst - accueil

 

14:55 - 15:05

Inleiding conferentie voorzitsters - Introduction présidentes de la conférence

Elise Beyst - Isabelle Meulemens

Kanselarij Errste Minister - Chancellerie du Premier Ministre

 

15:05 - 16:05

 

Hans D'Hondt

Voorzitter bij FOD Financiën

Piet Vanthemsche

Voorzitter Boerenbond

Overheidsmanager van het jaar 2004

 

Jan De Schepper

President ADM

Auteur van "KOPMANNEN - Wat leiders kunnen leren van topsporters en omgekeerd"

 

Tania Dekens

Administrateur generaal FAMIFED

Overheidsorganisatie van het jaar 2015

 

16:05 - 16:30

Break

 

16:30 - 17:45

 

Fons Leroy

Gedelegeerd bestuurder VDAB

Overheidsmanager van het jaar 2009

 

Pia Buysse

Better Minds at Work

Michèle Mees

Mede-oprichtster van het Centre for Balanced Leadership

Auteur van “De gebalanceerde leider”

 

Peter Bertels

Senior project manager Ondernemingscreativiteit

Flanders DC

 

Patrick Van Deve

Managing director

SAP

.

18:00 - 20:00

Walking cocktail

 

 

Info

Datum - Date

16 juni - juin 2015

 

Plaats - Place

huis van de automobiel woluwedal 46 - 1200 Brussel

maison de l'automobile Bld de la Woluwe 46 - 1200 Bruxelles

 

Info - Inschrijvingen - Inscriptions:

www.4instance.be

Deelnemers profiel - Profil des participants

De conferentie richt zich tot managers op zoek naar inspiratie

 

tot managers uit de private sector die interesse hebben in de visie van top-ambtenaren binnen het domein van management en ondernemerschap

 

tot bedrijven die meedenken aan de modernisering van de overheid en het bedrijfsleven,

 

en tot ambtenaren, kabinetsmedewerkers  die bouwen aan de overheid & maatschappij van morgen.

 

 

************

 

La Conférence s’adresse aux managers en quête d'inspiration

 

aux managers du secteur privé qui s’intéressent à la vision de hauts fonctionnaires dans le domaine de la gestion et de l’entrepreneuriat

 

aux entreprises qui contribuent à la modernisation du gouvernement et de l'indrustrie,

 

et aux fonctionnaires, membres de cabinets qui construisent le gouvernement et la société de demain

PARTNERS