Datum - Date

16 juni - juin 2015

 

 

Plaats - Place

huis van de automobiel

woluwedal 46 - 1200 Brussel

maison de l'automobile

Bld de la Woluwe 46 - 1200 Bruxelles

 

Info

Tel. 02/534 94 51

tvda@4instance.be

 

HANDOUT

 

 

More than ever we are faced with uncertainty and ambiguity. By increasingly rapid changes in society and the economy, we are forced to find new answers faster and better as a company, organization or Government...

 

**************************

 

9 inspirerende sprekers - conférenciers inspirants - inspiring speakers

about

MANAGEMENT - ENTREPRENEURSHIP - LEADERSHIP - CREATIVITY - STRESS-MANAGEMENT

 

**************************

 

De i-samenleving verlangt een overheid, een bedrijfsleven die anticipeert op de mogelijkheden van nieuwe technologieën en informatiestromen. Dit heeft een impact op op de organisatiecultuur !

 

Bedrijven bewegen mee met de ontwikkelingen in de samenleving om het voortbestaan te waarborgen. De overheid op haar beurt krijgt prikkels uit de samenleving die innovatie stimuleren.

Deze samenlevingsdruk neemt toe.

 

Internet zal het primaire kanaal worden voor dienstverlening. Is het uitgangspunt: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet?

 

**************************

 

Le développement important du secteur public conduit à la multiplication des pratiques issues de l’entreprise dans des organisations sans but lucratif : elles adoptent certains travers du secteur privé mais également le dynamisme entrepreneurial.

 

Performance, pilotage, mutualisations, évaluation, transversalité ….les évolutions du management public se poursuivent et engagent les cadres à passer d’une logique de moyens à une logique d’objectifs et de résultats. Ce défi, parfois difficile à relever, peut aussi donner à l’encadrement d’équipe et de projet une dimension plus collaborative et plus humaine, source de plaisir au travail collectif.

 

HANDOUT

Nathalie

9 inspirerende sprekers - conférenciers inspirants - inspiring speakers

MANAGEMENT - ENTREPRENEURSHIP - LEADERSHIP - CREATIVITY - STRESS-MANAGEMENT

Hans D'Hondt

Voorzitter bij FOD Financiën

Piet Vanthemsche

Voorzitter Boerenbond

Overheidsmanager van het jaar 2004

 

Jan De Schepper

President ADM

Auteur van "KOPMANNEN - Wat leiders kunnen leren van topsporters en omgekeerd"

Tania Dekens

Administrateur generaal FAMIFED

Overheidsorganisatie van het jaar 2015

Fons Leroy

Gedelegeerd bestuurder VDAB

Overheidsmanager van het jaar 2009

Pia Buysse

Better Minds at Work

Michèle Mees

Mede-oprichtster van het Centre for Balanced Leadership

Auteur van “De gebalanceerde leider”

 

Peter Bertels

Senior project manager Ondernemingscreativiteit

Flanders DC

Patrick Van Deven

Managing director

SAP

PARTNERS